หน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :
 
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา


วุฒิสภา >> สมาชิกวุฒิสภา >> สมาชิกวุฒิสภา ชุดปัจจุบัน
นางพรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์
 
นางพรพันธุ์   บุณยรัตพันธุ์
 ภาควิชาชีพ

ชื่อ-สกุล

       นางพรพันธุ์   บุณยรัตพันธุ์ 
        ภาควิชาชีพ

วันเดือนปีเกิด

       13 สิงหาคม 2483

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช (ม.มหิดล)
 • Graduate Diploma in Clinical Scinces สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ (ม.มหิดล)
 • Master of Public Health (MPH) สาขา Matermal & Child Health (อนามัยแม่และเด็ก)
  (University of North Carolina : สหรัฐฯ)
 • Master of Health Science (MHS) สาขา Epidemiology (ระบาดวิทยา)
  (John Hopkins University : สหรัฐฯ)
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ม.มหิดล)

สถานที่ติดต่อ

       11/17 หมู่ 17 หมู่บ้านการ์เด้นโฮมวิลเลจ ซ.อัมพร 6
       ถ.พหลโยธิน 60 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

อาชีพ

       ข้าราชการบำนาญ/งานวิจัย/งานสมาคมแพทย์สตรี

ประสบการณ์

 • คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
 • รองอธิการบดี ม.มหิดล
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยสุขภาพแก่ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
 • กรรมการประเมินผลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

       ม.ว.ม., ป.ช.
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา