ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 ต.ค. 2562
tweet

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๒ -๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับนายมะยูนา มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และคณะนักเรียน จำนวน ๔๐ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา โดยประธานรัฐสภา กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนใจความว่า การได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต ขอให้เยาวชนทุกคนรู้จักบริหารเวลาให้ดี เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เรียนรู้อะไรได้มาก หากอยากเป็นผู้ที่มีความสามารถจะต้องอ่าน เขียน เรียน ให้มาก และขอให้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นไม่สามารถกลับมาได้อีก พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญของการศึกษาคือการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของบ้านเมือง เป็นคนมีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และขอให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

download download Download all images download
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา
  วีดิทัศน์รัฐสภา


  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

  • รัฐสภาไทย The National Assembly of Thailand    download_icon

 แสดงทั้งหมด...