ห้องข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐสภา
ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สหราชอาณาจักรฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงกับฝ่ายสหราชอาณาจักรฯ วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา17.00น.

วันที่ 17 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 652 คน)

เรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สหราชอาณาจักรฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ คณะทูตฯ และนักธุรกิจสหราชอาณาจักรฯ ในประเทศไทย

ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
เวลา 17.00 นาฬิกา
ณ สวนพุด (the Pud English Garden)  กรุงเทพฯ 
(ที่ตั้ง :  26/1 ถนน ประดิษฐมนูธรรม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240)

การแต่งกาย : ชุดลำลองสุภาพ (smart casual)


กรุณาตอบรับการเข้าร่วมผ่านช่องทาง
1. อีเมล์ friendshipgroup.th@gmail.com หรือ
2. โทรสาร 0 2357 3198-9  หรือ
3. โทรศัพท์ 0 2357 3100 ต่อ 3147

แบบตอบรับ :
https://drive.google.com/file/d/1ukXze1hnPhq3pOictT7Tg8r6wFPi1bRT/view?usp=sharing


ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
กำหนดการ
รายนามคณะกลุ่มมิตรภาพฯ (หน้า 1)
รายนามคณะกลุ่มมิตรภาพฯ (หน้า 2)
รายนามคณะกลุ่มมิตรภาพฯ (หน้า 3)
รายนามคณะกลุ่มมิตรภาพฯ (หน้าสุดท้าย)
แผนที่สถานที่จัดงาน
แบบตอบรับ
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats