ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ห้องแสดงภาพรัฐสภา
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รัฐสภา
ดูทั้งหมด
(เริ่มนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

View My Stats


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับนายสุริยัณห์ หงส์วิไล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ ๗ จากสำนักงานศาลยุติธรรมผู้บริหารโครงการสำนักศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๖๐ คน
download download Download all images download
  วีดิทัศน์รัฐสภา


  • บทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประชาคมอาเซียน    download_icon

  • The National Legislative Assembly's Role in the ASEAN Community    download_icon

  • รัฐสภาไทย The National Assembly of Thailand    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
แบบสา รวจความพงึพอใจการให้บริการนา ชมรัฐสภา
facebook เยี่ยมชมรัฐสภา
ระบบนำชมรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
หอสมุดรัฐสภา