FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำสื่อมวลชนร่วมทดสอบระบบการใช้งานและความพร้อมของห้องประชุมจันทรา

วันที่ 19 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 339 คน)

     วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมจันทรา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา เกียกกาย   

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และ

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารของทั้งสองสำนักงาน นำสื่อมวลชนร่วมทดสอบระบบการใช้งานและ

ความพร้อมของห้องประชุมจันทรา อาทิ ระบบเสียง ระบบไมโครโฟน และระบบการลงคะแนน โดยมี นายพีระ

นาควิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)   ในฐานะ

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมให้ข้อมูล
    ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบระบบการใช้งานห้องประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์

แก่สื่อมวลชนถึงความพร้อมในการใช้งานห้องประชุม ซึ่งมีความพร้อมมากแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นัก โดยสามารถ

รองรับการประชุมวุฒิสภาได้ ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้น จะต้องเพิ่มเก้าอี้อีก ๑๕๐ ที่นั่ง และคาดว่า

จะสามารถใช้ห้องประชุมจันทราได้ในเดือนสิงหาคม สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา จะต้องเพิ่มเก้าอี้ให้ครบ

๗๕๐ ที่นั่ง อย่างไรก็ตาม การประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นั้น มีแนวโน้มว่าอาจจะเสนอเข้ามาช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอาจจะต้องขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณา


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats