FONTSIZE
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง สมาชิกรัฐสภารัฐคูเวตและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัฐคูเวต

วันที่ 10 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 321 คน)

        วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายอาลี ซาลิม อัลดักบาซีย์ 
(Hon. Mr. Ali Salim Aldaqbasi) สมาชิกรัฐสภารัฐคูเวตและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัฐคูเวต 
ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภารัฐคูเวตและสมาชิก
รัฐสภาไทยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสที่นายชวน หลีกภัย ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนายชวน หลีกภัย ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ นายอาลี ซาลิม 
อัลดักบาซีย์ และคณะ ที่ได้ร่วมหารือในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสอง
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยกับคูเวตได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือในระดับสูง
มาอย่างต่อเนื่อง โดยครบรอบ ๕๖ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อเดือน มิ.ย. ๖๒ สำหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาคูเวตนั้น อยู่ในระดับที่ดี โดยมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอ  โอกาสนี้ นายอาลี ซาลิม อัลดักบาซีย์ 
ได้กล่าวเชิญนายชวน หลีกภัย เดินทางไปเยือนรัฐคูเวต ซึ่งนายมัรซูก อาลี มูฮำหมัด อัลฆอนิม ประธานรัฐสภา
รัฐคูเวต พร้อมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง


download download Download all images download
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats