ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมารายงานตัว ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๔ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เดินทางมารายงานตัว เป็นวันที่แปด

วันที่ 15 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภาเกียกกาย ชั้น ๔
ได้มี ส.ส. มารายงานตัว จำนวน ๔ คนและรวม ส.ส. ที่มารายงานตัวแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๕ พ.ค. ๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๘ คน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
download download Download all images download


  • การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
Untitled Document

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2244 2500
e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562