กลับหน้าหลัก

เมนูหลัก


 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
                                 อ่านทั้งหมด...

วีดิทัศน์สำนักงานฯ  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสำนักงานฯ
การบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ

วันที่ 7 มี.ค. 2561

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนทหาร แขวงนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบจากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯณ บริเวณพื้นที่การก่อสร้าง และตอบข้อซักถามสื่อมวลชนในประเด็นต่าง ๆ ว่า ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ คืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ในปี ๒๕๖๒ พร้อมระบุการก่อสร้างเป็นไปตามโรดแมปที่กำหนด
download download Download all images download
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ห้องข่าว
หอสมุดรัฐสภา กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สโมสรรัฐสภา
เงินอุดหนุนการวิจัย ของที่ระลึกของรัฐสภา Web Mail รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ระบบสมุดโทรศัพท์ สผ. บน Smart Phone ติดต่อรัฐสภา
ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Intranet PMQA องค์กร สำนักงบประมาณของรัฐสภา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
รัฐสภาสีขาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ชมรมรัฐสภาอาสา
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th