๒๕๖๐
หน้าหลัก
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
ถ่ายทอดสดการประชุม
สมัยประชุม (สามัญ/นิติบัญญัติ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวสารบ้านเมือง
ข่าววิทยุรัฐสภา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ของที่ระลึก
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อรัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

วีดิทัศน์เพื่อประชาชน  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...

 

ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
เสียงประชาชน
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาชน ::
 
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นายนิกร จำนง สมาชิก สปท. แถลงข่าว

วันที่ 29 เม.ย. 2559

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายนิกร จำนง สมาชิก สปท.แถลงข่าวเรื่องการขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ สปท. พิจารณาตั้งคณะ กมธ.วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากปัจจุบันเกิดการเสียชีวิตและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีจำนวนและความรุนแรงมากขึ้น โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีจำนวนอุบัติเหตุสูงขึ้นมากกว่าปีก่อน ทำให้สมาชิก สปท.หลายท่าน มีความเป็นห่วงและกังวลในเรื่องนี้ จึงได้ประชุมหารือ และมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาโดยมีการปฏิรูปโดยเร่งด่วน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สปท.(วิป สปท.)ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงอนุญาตให้นำญัตติดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุม สปท.ในวันจันทร์ที่ ๒ พ.ค.๕๙ วาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนับสนุนจาก สปท. ทั้งนี้ หากญัตติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบแล้ว จะได้ตั้งคณะ กมธ.วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนขึ้น และใช้เวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ รวมทั้งจัดทำแผนระยะยาว ๔ ปี

download download Download all images download
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนการวิจัย รางวัลพานแว่นฟ้า บทความเกี่ยวกับคดีของศาลปกครอง โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ชมรมรัฐสภาอาสา
   
 
(เริ่มนับ 17 ต.ค. 54)
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2244 2500
อีเมล์ : webmaster@parliament.go.th   เว็บไซต์ : http://www.parliament.go.th