วีดิทัศน์ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย


  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 15/15   download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 14/15  download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 13/15  download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 12/15  download_icon

  • แนวทางการสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ตอนที 11/15  download_icon

 ดูทั้งหมด
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย >> ภาพกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมประชาธิปไตย สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 19 - 20 มี.ค. 59 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download