-- สภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุด ณ วันที่ 6 กันยายน 2558 --
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
รายงานวาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบของ สปช.
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป
แผนภาพกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ
ศูนย์รับฟังความคิดเห็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ ปฏิบัติหน้าที่ สนง.เลขาธิการสภาปฏิรูปฯ
เว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายใน สปช.
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ
e-Mail@parliament.go.th
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :  
 
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ


  • ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

  • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ    download_icon

  • กรอบการดำเนินงานสปช.    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง พร้อมด้วยประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันแถลงข่าว

วันที่ 24 ส.ค. 2558

    วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑
ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง พร้อมด้วย นายเสรี
สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายอุดม เฟื่องฟุ้ง
และนายนิรันดร์ พันทรกิจ ร่วมกันแถลงข่าว ภายหลังการประชุมเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหา ไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้
    ๑. ความแล้วเสร็จของร่างรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  เพราะในหน้าของ
คำปรารภยังไม่มีข้อความใดๆ ปรากฏ ทั้งนี้จะถือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่
หลังจากนี้จะทำหนังสือถึง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้นำปัญหา
ในประเด็นนี้ส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้สมบูรณ์แล้วหรือไม่
   ๒. ประเด็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้อำนาจของการบริหารประเทศ และอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้ในภายหน้า
  ๓. ในเรื่องของที่มาสมาชิกวุฒิสภา ส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกนั้นห้ามมิให้สังกัด
พรรคการเมือง เห็นว่าขัดแย้งกันเองกับรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง แต่กลับ
สกัดไม่ให้คนดีมีความรู้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
  ๔. ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่มีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และยังไม่มีกลไก ที่จะทำให้มีการเลือกตั้งที่ โปร่งใสได้ดีขึ้น ในส่วนของระบบการเลือกตั้งที่เป็นสัดส่วนผสม  
จะไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงเกินครึ่ง และจะนำไปสู่รัฐบาลผสมที่อ่อนแอ ไม่มีเอกภาพ
 
download download Download all images download
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center 1743 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2244 1000 e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 2 ต.ค. 57)