-- สภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุด ณ วันที่ 6 กันยายน 2558 --
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
รายงานวาระปฏิรูปที่ผ่านความเห็นชอบของ สปช.
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป
แผนภาพกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ
ศูนย์รับฟังความคิดเห็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ ปฏิบัติหน้าที่ สนง.เลขาธิการสภาปฏิรูปฯ
เว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายใน สปช.
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ
e-Mail@parliament.go.th
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :  
 
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ


  • ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

  • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ    download_icon

  • กรอบการดำเนินงานสปช.    download_icon

 แสดงทั้งหมด...
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวสภาปฏิรูปแห่งชาติ
รองประธานสปช. คนที่สอง ให้การรับรองประธานธรรมสภาบาไฮ

วันที่ 8 ธ.ค. 2557

วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง ให้การรับรองประธานธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อรับยื่นหนังสือเรื่องข้อเสนอแนะให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ ประกอบด้วย

          ๑. การจัดระบบการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความผาสุกของสังคม

          ๒. การใช้กระบวนการ “ปรึกษาหารือ” บนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคี

          ๓. การพัฒนาสถาบันครอบครัว เพราะเป็นผู้ปูพื้นฐานเบื้องต้นให้แก่ครอบครัว

          ๔. การยกระดับสถานภาพและบทบาทของสตรี

          ๕. การนำหลักศีลธรรมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ

ทั้งนี้รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง กล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวส่งไปยังศูนย์เสนอความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

download download Download all images download
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center 1743 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2244 1000 e-Mail : webmaster@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ 2 ต.ค. 57)