หน้าหลัก >> การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ >> การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐

๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (14/08/2019)
๑๓ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (13/08/2019)
๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม บันทึกเทปรายการ Thailand Today เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ (AIPA) (08/08/2019)
๗ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม พร้อมด้วย พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการแพทย์ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการประชุมฯ (07/08/19)
๒ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (02/08/2019)
๓๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการ การอำนวยความสะดวก และงานเลี้ยง ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๔๐๙ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ (31/07/2019)
๓๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (31/07/2019)
๒๔ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการ การอำนวยความสะดวก และงานเลี้ยงในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๔๐๖ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ (24/07/2019)
๒๓ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (23/07/2019)
๑๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (12/07/2019)

หน้า : [1]
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 28 มิถุนายน 2562