จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562หน้าหลัก >> การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ >> การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ส่ง Dato Mohamad Ariff bin Md Yusof ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และคณะ เดินทางกลับประเทศ (30/08/2019)
๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๕ น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ส่ง H.E.Mr.Bounpone Bouttanavong รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เดินทางกลับประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (30/08/2019)
๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ร่วมส่ง H.E. Mr. Heng Sam Rin ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เดินทางกลับประเทศ (30/08/2019)
๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอำลา เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรี-ลา (29/08/2019)
๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมส่ง H.E. Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเดินทางกลับประเทศ (29/08/2019)
๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายบุนปอน บุดตะนะวง รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ณ ร้าน Lyon ซ.ร่วมฤดี ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ
๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน แถลงข่าวสรุปผล การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้อง เดอะ สตั๊ดดี้ชั้น ๑ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (29/08/2019)
๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธาน AIPA กล่าวปิดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ พร้อมส่งมอบตำแหน่งประธาน AIPA คนต่อไป ให้แก่ ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (29/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mrs. Su Su Lwin สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ บ้านริมน้ำ จ.นนทบุรี (28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. Heng Sam Rin ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ณ เรือสำราญวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำ H.E.Mr.Habib El Malki ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล (28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการแถลงการณ์ร่วม ณ ห้อง เน็กซ์ ทู เจ้าพระยา ชั้น ๑ โรงแรมแชงกรี-ลา (28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอาหารครัวเจ้าพระยา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ (28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาดูงานกิจการการประปานครหลวง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง (28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๕ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธาน AIPA นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม และน.ส.สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภา(28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นำ H.E. Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ เดินทางไป จ.อุดรธานี (28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานฯ นำคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำ H.E. Mr. Chuan Jin Tan ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล (28/08/2019)
๒๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟ พร้อมกับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน และเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนฯ (28/08/2019)
๒๗ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้องบอลรูม ๑ ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรี-ลา (27/08/2019)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)