จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562หน้าหลัก >> การประชุมเตรียมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔
การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน และการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ >> การประชุมเตรียมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔

๒๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี แบงค็อก อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ (23 มิ.ย. 2562)
๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย นาย YB Tuan Azman Phuwa Rak Perlis Asun และคณะ (22 มิ.ย. 2562)
๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๑๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนาย Satya Widya Yudha รองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ (22 มิ.ย. 2562)
๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๒๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนางควน สุดารี รองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ (22 มิ.ย. 2562)
๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖.๕๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายอวง จู ลิว รองประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ (22 มิ.ย. 2562)
๒๒ มิ.ย. ๖๒ ประธานอาเซียนพบประธาน AIPA ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ร่วมหารือผลักดันสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน (22 มิ.ย. 2562)
๒๑ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ ร้านเสน่ห์จันทร์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทน AIPA (21 มิ.ย. 2562)
๒๑ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๖.๒๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายชาร์ลส์ จง รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะ (21 มิ.ย. 2562)
๒๑ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการ AIPA (21 มิ.ย. 2562)
จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายที คุน เมียต ประธานรัฐสภาและประธานสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและคณะ (21 มิ.ย. 2562)
๒๑ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ต่อจากช่วงเช้า (21 มิ.ย. 2562)
๒๑ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เปิดการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (21 มิ.ย. 2562)
๒๐ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๙.๒๐ น. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ H.E. Mr. T. Khun Myatt ประธานรัฐสภาและประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาและคณะ (20 มิ.ย. 2562)
๒๐ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๖.๔๐ น. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Charles Chong รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะ (20 มิ.ย. 2562)
๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Uong Chu Luu รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ (20 มิ.ย. 2562)
๒๐ มิ.ย. ๖๒ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ H.E.Mrs.Khuon Sudary รองประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา คนที่สองและคณะ (20 มิ.ย. 2562)
๒๐ มิ.ย. ๖๒ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Bounpone Bouttanavong รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ (20 มิ.ย. 2562)
Advancing Parliamentary Partnership for Sustainable Community (1 มิ.ย. 2562)

หน้า : [1]
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)