จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562 
 
images/icon/Topic.pngการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐
๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (14/08/2019)๑๔ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ – ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (14/08/2019) (14/08/2562)
๑๓ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (13/08/2019)๑๓ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (13/08/2019) (13/08/2562) ๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม บันทึกเทปรายการ Thailand Today เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ (AIPA) (08/08/2019)๘ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม บันทึกเทปรายการ Thailand Today เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ (AIPA) (08/08/2019) (08/08/2562)
๗ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม พร้อมด้วย พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการแพทย์ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการประชุมฯ (07/08/19)๗ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม พร้อมด้วย พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการแพทย์ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการประชุมฯ (07/08/19) (07/08/2562) ๒ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (02/08/2019)๒ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย (02/08/2019) (03/08/2562)
อ่านทั้งหมด>>
images/icon/Topic.pngการประชุมเตรียมการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔
๒๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี แบงค็อก อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔๒๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี แบงค็อก อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ (23/06/2562)
๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย นาย YB Tuan Azman Phuwa Rak Perlis Asun และคณะ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย นาย YB Tuan Azman Phuwa Rak Perlis Asun และคณะ (22/06/2562) ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๑๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนาย Satya Widya Yudha รองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๑๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนาย Satya Widya Yudha รองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ (22/06/2562)
๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๒๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนางควน สุดารี รองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๒๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนางควน สุดารี รองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ (22/06/2562) ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖.๕๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายอวง จู ลิว รองประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖.๕๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายอวง จู ลิว รองประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ (22/06/2562)
อ่านทั้งหมด>>
images/icon/Topic.pngการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติด ครั้งที่ ๒
พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษา ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษา ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม (19/03/2562)
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิก สนช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิก สนช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมฯ (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิก สนช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิก สนช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมฯ (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ (14/03/2562) พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ (14/03/2562)
พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ (14/03/2562) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ (13/03/2562)
อ่านทั้งหมด>>
 

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒
ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน​ (AIPA)​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)