จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ส่ง Dato Mohamad Ariff bin Md Yusof ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และคณะ เดินทางกลับประเทศ (30/08/2019)๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๑.๐๕ น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ส่ง Dato Mohamad Ariff bin Md Yusof ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และคณะ เดินทางกลับประเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐

 
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)