จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ร่วมส่ง H.E. Mr. Heng Sam Rin ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เดินทางกลับประเทศ (30/08/2019)๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ร่วมส่ง H.E. Mr. Heng Sam Rin ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เดินทางกลับประเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐

download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)