จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๕ น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ส่ง H.E.Mr.Bounpone Bouttanavong รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เดินทางกลับประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (30/08/2019)๓๐ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๕ น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ส่ง H.E.Mr.Bounpone Bouttanavong รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เดินทางกลับประเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ โดยมี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ร่วมส่งคณะ

 
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)