จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอำลา เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรี-ลา (29/08/2019)๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรี-ลา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอำลา เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ โดยมี ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในงาน

 
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)