จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมส่ง H.E. Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเดินทางกลับประเทศ (29/08/2019)๒๙ ส.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมส่ง H.E. Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเดินทางกลับประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐

download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)