จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย นาย YB Tuan Azman Phuwa Rak Perlis Asun และคณะ

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

       ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องพินนาเคิล ๔ ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA )ให้การรับรองมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย นาย YB Tuan Azman Phuwa Rak Perlis Asun และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน AIPA และการหารือระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ พร้อมกันนี้ มุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ได้แสดงความยินดีกับนายชวน หลีกภัย ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
********************
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)