จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๑๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนาย Satya Widya Yudha รองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

          ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๑๐ น. ณ ห้องพินนาเคิล ๔ ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรอง นาย Satya Widya Yudha รองประธานกรรมาธิการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน AIPA และการหารือระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับผู้นำอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ โดยนายชวน หลีกภัย กล่าวต้อนรับนาย Satya Widya Yudha และคณะ และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศโดยผ่านทางกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินโดนีเซีย ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือทางด้านนิติบัญญัติระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

          พร้อมกันนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นาย Satya Widya Yudha ในโอกาสที่บุตรสาวได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ ได้กล่าวเชิญนาย Satya Widya Yudha และคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้านนาย Satya Widya Yudha ได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดีกับนายชวน หลีกภัย ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ ที่จะได้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป************************
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)