จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๒๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนางควน สุดารี รองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

         ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๗.๒๐ น.ณ ห้องพินนาเคิล ๔ ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนางควน สุดารี รองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน AIPA และการหารือระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ โดยนายชวน หลีกภัย ได้กล่าวต้อนรับ นางควน สุดารี และคณะ และกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ สำหรับด้านรัฐสภาทางรัฐสภาไทยมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โอกาสนี้ ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเชิญ นางควน สุดารี และคณะ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ ในการนี้ ทั้งสองได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนในบริเวณชายแดนให้มากยิ่งขึ้นด้วย


*****************************
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)