จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖.๕๐ น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายอวง จู ลิว รองประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ

วันที่ 22 มิ.ย. 2562

      ๒๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖.๕๐ น.ณ ห้องพินนาเคิล ๔ ชั้น ๔ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ให้การรับรองนายอวง จู ลิว รองประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้าร่วมประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน AIPA และการหารือระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับผู้นำอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ โดยนายชวน หลีกภัย ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณนายอวง จู ลิว และคณะ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมนายอวง จู ลิว ในฐานะ ที่เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างมาก อีกทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ

      นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก และได้นำคณะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๒๕๓๗ ได้รับมอบต้นไม้ที่เรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า "เกย ส่า กื่อ" ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกเยอะมากตามถนนในกรุงฮานอย และเป็นต้นไม้ที่ทำประโยชน์ได้หลายประการ ซึ่งได้นำมาปลูกไว้ที่บ้าน และในวันนี้ได้นำต้นไม้ดังกล่าวซึ่งปลูกในประเทศไทยมอบแด่นายอวง จู ลิว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภานั้น ทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับดีมาก ทั้งด้านทวิภาคีและพหุภาคี และหวังว่ารัฐสภาของทั้งสองประเทศ จะมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นต่อไปโดยรัฐสภาไทยยินดีที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวเชิญประธานและรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน ส.ค. ๖๒ ณ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้กล่าวฝากความระลึกถึงนายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ซึ่งได้นำคณะเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ที่ประเทศไทยด้วย


       นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรก และได้นำคณะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๒๕๓๗ ได้รับมอบต้นไม้ที่เรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า "เกย ส่า กื่อ" ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกเยอะมากตามถนนในกรุงฮานอย และเป็นต้นไม้ที่ทำประโยชน์ได้หลายประการ ซึ่งได้นำมาปลูกไว้ที่บ้าน และในวันนี้ได้นำต้นไม้ดังกล่าวซึ่งปลูกในประเทศไทยมอบแด่นายอวง จู ลิว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ สำหรับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภานั้น ทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับดีมาก ทั้งด้านทวิภาคีและพหุภาคี และหวังว่ารัฐสภาของทั้งสองประเทศ จะมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นต่อไปโดยรัฐสภาไทยยินดีที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวเชิญประธานและรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งรัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน ส.ค. ๖๒ ณ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้กล่าวฝากความระลึกถึงนายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ซึ่งได้นำคณะเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ที่ประเทศไทยด้วย


      ด้านนายอวง จู ลิว ได้กล่าวขอบคุณนายชวน หลีกภัย ที่ให้การรับรอง และกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชวน หลีกภัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับไทยที่ได้จัดการเลือกตั้งและมีรัฐสภาอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์ อีกทั้ง ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสนับสนุนเวียดนาม จนได้รับเลือกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในโควต้าของกลุ่มประเทศเอเชีย – แปซิฟิก วาระ ๒ ปี โดยจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในปี ๒๕๖๓ พร้อมกับรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยด้วย

 

************************
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)