จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้า

วันที่เริ่มเผยแพร่ 1 มกราคม 2562พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มี.ค. 2562

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (The Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ครั้งที่ ๒  เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ โดยได้มีการลงนามรับรองรายงานการประชุมฯ ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำประเทศเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งต่อไป ได้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


          โอกาสนี้ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยเชื่อมั่นว่าผลจากการประชุมนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติดซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการเตรียมการให้ภูมิภาคของเราห่างไกลจากภัยคุกคามที่เกิดจากยาเสพติดและหวังว่าสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะสามารถขยายความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในรูปแบบอื่น ๆ ของภัยคุกคามความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมในอนาคตอันใกล้นี้


          ปี ๒๕๖๒  ถือเป็นปีแห่งความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเพื่อความยั่งยืน โดยหลังจากนี้รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงผู้นำอาเซียนกับผู้แทนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนมิถุนายน และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนในเดือนสิงหาคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสการประชุมทั้งสองการประชุมนี้

*****************************
download download ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
110 ถ.ประดิพัทธิ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email : aipa40thailand@gmail.com โทร. 02-357-3100
ต่อ 3153 (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ) , ต่อ 3142 (สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) , ต่อ 3183 (สัานักภาษาต่างประเทศ)