แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำรายงานนำเสนอในการประชุม
รายการโทรทัศน์ ASEAN Law
รายการวิทยุรัฐสภา
วีดิทัศน์ศูนย์ประชาคมอาเซียน
แบบสอบถาม
แบบติดตามการใช้ประโยชน์เว็บไซต์
รายการโทรทัศน์ ขบวนการคนตัวเล็ก


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> อินไซต์อาเซียน
รัฐสภาไทยกับอาเซียน >> อินไซต์อาเซียน

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 การประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและการขจัดสภาพปัญหาที่นำไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (19 ธ.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนกันยายน 2562 การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (29 ต.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 รัฐสภาไทยเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (28 ต.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (28 ส.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ (6 มิ.ย. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนเมษายน 2562 การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (3 พ.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 การประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (5 เม.ย. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา (5 มี.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
ฉบับเดือนมกราคม 2562 ประธานอาเซียน 2019 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (5 ก.พ. 2562)
อ่าน ครั้ง
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนธันวาคม 2561) การประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (24 ม.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 ธ.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนตุลาคม 2561) การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (6 พ.ย. 2561)
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนกันยายน 2561) เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงนโยบายโดยการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (1 ต.ค. 2561)
อ่าน ครั้ง
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนสิงหาคม 2561) การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 1 (20 ก.ย. 2561)
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561) รายงานการสัมนาระดับภูมิภาคของกลุ่มรัฐสภาว่าด้วยอาวุธขนาดเล็กและขนาดเบา สำหรับรัฐสภาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) (28 ส.ค. 2561)
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนมิถุนายน 2561) การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ปี 2561 ครั้งที่ 9 (28 ส.ค. 2561)
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561) การเสวนาว่าด้วย “สมาชิกรัฐสภาผู้ให้การสนับสนุน ‘การปฏิวัติเงียบ’ เพื่อธรรมาภิบาลด้านการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น” (13 มิ.ย. 2561)
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนเมษายน 2561) บทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (17 พ.ค. 2561)
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนมีนาคม 2561) การศึกษาดูงานการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม (26 เม.ย. 2561)
(อินไซด์อาเซียน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561) สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ สนช. (13 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

กฎหมายในกลุ่มอาเซียน Inter-Parliamentary Union The ASEAN Secretariat AIPA สมัชชารัฐสภาอาเซียน

กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300