รายการโทรทัศน์ ASEAN Law
รายการวิทยุรัฐสภา
วีดิทัศน์ศูนย์ประชาคมอาเซียน
แบบสอบถาม
แบบติดตามการใช้ประโยชน์เว็บไซต์
รายการโทรทัศน์ ขบวนการคนตัวเล็ก


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข้อมูลประชาคมอาเซียน
ข้อมูลประชาคมอาเซียน

หมวดย่อย
   ประวัติอาเซียน
   วิสัยทัศน์อาเซียน
   กฎบัตรอาเซียน
   สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
   ประธานอาเซียน
   เลขาธิการอาเซียน

เลขาธิการอาเซียน ปี 2561 - ปัจจุบัน (4 เม.ย. 2562)
อ่าน ครั้ง
ประธานอาเซียน ปี 2019 (4 เม.ย. 2562)
อ่าน ครั้ง
ประธานอาเซียน ปี 2018 (4 เม.ย. 2562)
อ่าน ครั้ง
เลขาธิการอาเซียน (21 ส.ค. 2560)
ASEAN Secretariat (17 ส.ค. 2560)
วิสัยทัศน์ 2025 (17 ก.ค. 2560)
วิสัยทัศน์ 2020 (17 ก.ค. 2560)
ประธานอาเซียน (29 มิ.ย. 2560)
สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (29 มิ.ย. 2560)
ประวัติอาเซียน (26 มิ.ย. 2560)
กฎบัตรอาเซียน (24 พ.ค. 2560)

หน้า : [1]

กฎหมายในกลุ่มอาเซียน Inter-Parliamentary Union The ASEAN Secretariat AIPA สมัชชารัฐสภาอาเซียน

กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300