รายการโทรทัศน์ ASEAN Law
รายการวิทยุรัฐสภา
วีดิทัศน์ศูนย์ประชาคมอาเซียน
แบบสอบถาม
แบบติดตามการใช้ประโยชน์เว็บไซต์


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดภาพข่าวกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรม

How are parliaments responding to the Coronavirirus pandemic (1 พ.ค. 2563)
เปิดรับสมัครบุคคลหรือองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเหมาะสมและสนใจที่จะเสนอชื่อและผลงาน เพื่อรับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2563 (29 เม.ย. 2563)
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางในการจัดทำกฎหมายร่วมกันของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อปฏิบัติตามแผนบูรณาการของอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (6 มี.ค. 2563)
โครงการ “Parliamentary Commission 4.0” ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “การจัดวางตำแหน่งประเทศไทย : สู่ Brand Thailand และ Soft Power” สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาวุฒิสภา วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพระปกเกล้า (1 ก.พ. 2563)
โครงการ “Parliamentary Commission 4.0” ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดวางตำแหน่งประเทศไทย : สู่ Brand Thailand และ Soft Power” สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพระปกเกล้า (17 ม.ค. 2563)
โครงการสัมมนาสาธารณะ TSRI-ASEAN Public Forum หัวข้อ “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน : ไทยและอาเซียนได้อะไร? จะไปอย่างไรต่อ?” วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น.–16.30 น. ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (17 ธ.ค. 2562)
นายวีระชัย วีระเมธีกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานการประชุมระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับประเทศ ผู้สังเกตการณ์ (ออสเตรเลีย) เป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลง “รายงานการประชุมระหว่างสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับประเทศผู้สังเกตการณ์ (29 ส.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan ประธานรัฐสภาเวียดนามรับไม้ต่อ การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41 (29 ส.ค. 2562)
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน กล่าวปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA GA) ครั้งที่ 40 (29 ส.ค. 2562)
นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมระหว่าง AIPA กับประเทศผู้สังเกตการณ์ (สาธารณรัฐเกาหลี) พร้อมทั้งนางสาวจิราพร สินธุไพร นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงจุดยืนประเทศไทยในก (27 ส.ค. 2562)
การประชุมหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ออสเตรเลีย ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ (27 ส.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 40 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เป็นการประชุมเต็มคณะ และการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศผู้สังเกตการณ์ จำนวน 5 ประเทศ คือ 1) ออสเตรเลีย 2)แคนาดา 3) สาธารณรัฐประชาชนจีน 4) สาธารณรัฐเกาหลี 5) สหพันธรัฐรัสเซีย (26 ส.ค. 2562)
40th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 25 – 30 August 2019, Bangkok, Thailand Dialogue with Observer Countries (21 ส.ค. 2562)
กำหนดการ จัดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 (21 ส.ค. 2562)
รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ (6 ส.ค. 2562)
8 th Chula ASEAN Week and 5th Parliamentary ASEAN Commuity Forum (1 สิงหาคม 2562)นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวว่าปาฐกถา เรื่อง "Advancing Political Partnership for Sustainable Community" (1 ส.ค. 2562)
อ่าน ครั้ง
8 th Chula ASEAN Week and 5th Parliamentary ASEAN Commuity Forum (1 สิงหาคม 2562)การเสวนาเรื่องพลเมืองไทยในอัตลักษณ์อาเซียน (1 ส.ค. 2562)
8 th Chula ASEAN Week and 5th Parliamentary ASEAN Commuity Forum (1 สิงหาคม 2562)การเสวนาเรื่องพลเมืองไทยในอัตลักษณ์อาเซียนนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน กล่าวในปาฐกถาทิศทางของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน (1 ส.ค. 2562)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒ (23 ก.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ (15 ก.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>

กฎหมายในกลุ่มอาเซียน Inter-Parliamentary Union The ASEAN Secretariat AIPA สมัชชารัฐสภาอาเซียน

กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300