เปิดรับสมัครบุคคลหรือองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเหมาะสมและสนใจที่จะเสนอชื่อและผลงาน เพื่อรับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2563

29 2563

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ามีการเปิดรับสมัครบุคคลหรือองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีความเหมาะสมและสนใจที่จะเสนอชื่อและผลงานเพื่อรับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2563 โดยรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคอาเซียนที่มีการมอบให้เป็นประจำทุก ๆ ปี มีวัตถุประสงค์ในการมอบเพื่อเชิดชูความสำเร็จให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจ รณรงค์ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของอาเซียน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับภูมิภาคอย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยรางวัลดังกล่าวได้มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยยึดตามความมุ่งมั่นของสำนักเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ปรารถนาจะร่วมเชิดชู  การมีส่วนร่วมของประชาชนในอาเซียนและสถาบันที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน จิตวิญญาณและวิถีอาเซียนซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศอาเซียนพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่สนใจ สามารถเข้าร่วมเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) 

ประจำปี 2563 ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.asean.org/asean-prize 

ส่งใบสมัครได้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ E-mail :  aseanthailand_scdiv@mfa.go.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

โทร. 0 2203 5000 ต่อ 14384 หรือ โทรสาร 0 2643 5214