รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2 2562