ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ

(31 ก.ค. 2563
pic news
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์รัชดา 
โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ