ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพรจาก นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(29 ก.ค. 2563
pic news
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพร
จากนางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในนามนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๘๒ ปี