ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพรจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

(29 ก.ค. 2563
pic news
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพร
จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธิปัตย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๘๒ ปี