ถอดรหัสแม่ทัพภาค 3 : “ม้าของชาติ และพระเจ้าแผ่นดิน”


รายงานจากพิษณุโลก.....
          “ทหารไม่ต้องการอยู่ฝั่งหนึ่ง ฝั่งใด ไม่ต้องการให้ประชาชนถูกยั่วยุ ระดมกำลังหรือก่อม็อบใด ๆ ทั้งสิ้น ขอเป็นกลาง เป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวแสดงจุดยืนของกองทัพระหว่างที่นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา รักษาการ ส.ว.พิษณุโลก เดินทางเข้าพบและให้กำลังใจที่กองทัพภาคที่ 3 เมื่อ 12 ก.ค.49
          หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหนาหูในแวดวงสีเขียวว่า มีคำสั่งให้ตรวจสอบเช็คกำลังพลในหลาย ๆ จุด ไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาค 1, 2, 3 ฯลฯ หลังคำพูดเด็ด “ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” ออกจากปาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับที่เจ้าหน้าที่การข่าวหลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ระบุว่ามีคำสั่งให้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของทหารในกองทัพภาคที่ 3 เช่นกัน
          ในวันถัดมา (13 ก.ค.49) มีรายงานว่า แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้บอกผ่าน “นางเปรมฤดี ชามพูนท” นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ภรรยานายสุชน ชามพูนท อดีต ส.ส.ปาร์ตี้ลิสไทยรักไทยว่า ห้ามระดมพลก่อม็อบตามสถานที่ต่าง ๆ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน มิเช่นนั้นกองทัพภาค 3 จะเข้าเคลียร์พื้นที่ทันที เพื่อไม่ให้อิทธิพลการเมืองแบ่งประชาชนออกเป็นสองฝ่าย
          แน่นอนว่า นัยหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังสามี “เจ๊เปรม” คือ นายสุชน ชามพูนท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนหลายสมัย และอดีต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ (ปารตี้ลิสต์) พรรคไทยรักไทย ซึ่งคุมฐานคะแนนเสียง 4 ใน 6 เขตของลูกพรรคไทยรักไทย ห้ามก่อการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
          ล่าสุด 18 กรกฎาคม 2549 แม่ทัพภาคที่ 3 ที่เดินทางไปพบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรระบุว่า อย่าหวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ เพื่อความอยู่รอดของตนเอง ให้ทำเพื่อประเทศชาติ และส่งสัญญาณต่อไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาว่า อย่าตกเป็นเครื่องมือของบุคคลอื่น ที่สำคัญก็คือ คนใส่เสื้อเหลืองทุกวันนี้ มีทั้งคนดี และคนเลว
          พร้อมกับกล่าวย้ำว่า การเมืองไทยต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นประชาธิปไตยแบบหลอก ๆ ไม่มีผู้นำ จนทำให้เกิดสภาพ “ผู้ดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน” อย่างทุกวันนี้
          พล.ท.สพรั่ง กล่าวย้ำว่า เป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัว พร้อมยืนเคียงข้างพระเจ้าอยู่หัว ยืนเคียงค้างคนดี ที่ผ่านมาเขาไม่เคยก้มหัวให้ใคร เพื่อแลกกับตำแหน่ง พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอด โดยไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมา
          เหล่านี้ ล้วนเป็นความเคลื่อนไหว ทะลุขึ้นมาท่ามกลางความอึมครึมทางการเมืองมาอย่างยาวนาน
          เป็นการประกาศจุดยืนที่ดูเหมือนจะส่งให้ถึง “จ๊อกกี้” เพื่อตกย้ำถึงความเป็นทหาร หรือนัยหนึ่งคือ “ม้า” ของประเทศชาติ และพระเจ้าแผ่นดิน
          สำหรับ “พล.ท.สพรั่ง กัลยาณมิตร” ถือเป็นทายาทตระกูลทหารที่รับใช้ชาติมาแล้วหลายแผ่นดิน เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2491 เป็นชาวจังหวัดลำปาง จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 7, นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 18, นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43, จบการศึกษาปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สาขา/วิชา การจัดการภาครัฐและเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สมรสกับนางวิภาดา กัลยาณมิตร ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก มีบุตรชาย 3 คน คือ
          1. นักเรียนนายร้อยเอกวีร์ กัลยาณมิตร ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงระดับปริญญาโท
          2. นักเรียนนายเรืออากาศอัครวัต กัลยาณมิตร ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ ไปศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงระดับปริญญาโท
          3. นักเรียนนายเรืออากาศเอกวริษฐ์ กัลยาณมิตร กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 3 เหล่าทหารอากาศ
          พล.ท.สพรั่ง รับตำแหน่งที่สำคัญๆ โดยตั้งแต่เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 4 ปี พ.ศ. 2512 ผ่านสถานการณ์สำคัญของชาติด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ
          - เป็นผู้บังคับกองพัน ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ปี พ.ศ.2525
          - เป็นผู้บังคับกองพัน ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19 ปี พ.ศ.2528
          - เป็นผู้บังคับการกรม นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ปี พ.ศ.2533
          - เป็นผู้บังคับการกรม นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี พ.ศ.2534
          - เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.กห.) เมื่อเดือนเมษายนปี พ.ศ.2540
          - เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2540
          - เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3 ปี พ.ศ.2546
          และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548

.....ผู้จัดการออนไลน์