บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ

 • คำบรรยายและเอกสารฝึกอบรม ครู ก.
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ....
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  เทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐, ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสปช.ลงมติ และ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ปี ๒๕๕๙
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  คลิกเข้าสู่ระบบรับฟังความคิดเห็น
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  Untitled Document

  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  รูปการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10


  images/template2014/article_31_mo2.pngข่าวประชาสัมพันธ์
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ข้อชี้แจงประเด็นปัญหาเรื่องการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ (07/04/2559) - อ่าน 1,332 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  รู้ก่อนด่ารัฐธรรมนูญ สิทธิหายไปไหน (22/03/2559) - อ่าน 830 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  อธิบายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบง่าย ๆ เข้าใจใน ๓ นาที (23/02/2559) - อ่าน 2,617 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ข้อบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ (12/02/2559) - อ่าน 4,111 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_41.pngภาพข่าว
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. การแถลงข่าวกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญจากห้องงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. การแถลงข่าวกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญจากห้องงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (29/03/2559) - อ่าน 690 ครั้ง
  ภาพกิจกรรมการประชุมนอกสถานที่ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม - วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ภาพกิจกรรมการประชุมนอกสถานที่ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม - วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29/03/2559) - อ่าน 203 ครั้ง
  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น. เครือข่ายองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ได้มายื่นหนังสือต่อโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น. เครือข่ายองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ได้มายื่นหนังสือต่อโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (28/03/2559) - อ่าน 306 ครั้ง
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (23/02/2559) - อ่าน 539 ครั้ง
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖ อาคารรัฐ ๒ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญก่อนการลงประชามติให้แก่สภาองค์กรชุมช  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖ อาคารรัฐ ๒ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญก่อนการลงประชามติให้แก่สภาองค์กรชุมช (19/02/2559) - อ่าน 550 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_31.pngกำหนดการประชุม
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๔๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษาภคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๔๓ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๔๔ วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๔๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๔๖ วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (25/05/2559) - อ่าน 77 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  งดประชุม ครั้งที่ ๑๔๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๑๔๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (25/05/2559) - อ่าน 15 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๓๙ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๔๐ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๔๑ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้ง ๑๔๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และนัดประชุม ครั้งที่ ๑๔๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (23/05/2559) - อ่าน 65 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๓๕ วันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๑๓๖ วันอังคารที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม งบประมาณ และ นัดประชุมครั้งที่ ๑๓๗ วันพุธที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๓๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น เป็นต้น (13/05/2559) - อ่าน 109 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๓๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (10/05/2559) - อ่าน 88 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_38.pngสรุปผลการประชุม
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๓๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (17/05/2559) - อ่าน 143 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๓๓ วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (17/05/2559) - อ่าน 60 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๓๒ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (17/05/2559) - อ่าน 41 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๓๑ วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (17/05/2559) - อ่าน 38 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๓๐ วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (17/05/2559) - อ่าน 41 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_31_mo2.pngคำแถลงข่าว
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๙ (27/05/2559) - อ่าน 55 ครั้ง new.gif
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๘ (01/04/2559) - อ่าน 538 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๗ (28/03/2559) - อ่าน 372 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๖ (28/03/2559) - อ่าน 168 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๕ (28/03/2559) - อ่าน 143 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  โฆษกกรรมการ
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อุดม รัฐอมฤต
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์Parliament Web Mail
   
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th