หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ

สิทธิสตรี

 • สิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข
 • การปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ

  เพลงอนาคตที่สดใส

 • เพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  คำบรรยายและเอกสารฝึกอบรมครู ข. และ ครู ค.
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ....
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  คลิกเข้าสู่ระบบรับฟังความคิดเห็น
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  Untitled Document

  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  รูปการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10  คลิกเข้ากระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  images/template2014/article_31_mo2.pngข่าวประชาสัมพันธ์
  images/design2011/temp2/icon_news.png  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ (20/07/2559) - อ่าน 1,386 ครั้ง news.gif
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ข้อชี้แจงประเด็นปัญหาเรื่องการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ (07/04/2559) - อ่าน 36,469 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  รู้ก่อนด่ารัฐธรรมนูญ สิทธิหายไปไหน (22/03/2559) - อ่าน 1,766 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  อธิบายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบง่าย ๆ เข้าใจใน ๓ นาที (23/02/2559) - อ่าน 5,285 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_41.pngภาพข่าว
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลตรีวีระ โรจนวาศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลตรีวีระ โรจนวาศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (22/07/2559) - อ่าน 24 ครั้ง new.gif
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พร้อมถ่ายทอดเสียงไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศให้รับทราบสาระสำคัญของ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ เนื  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พร้อมถ่ายทอดเสียงไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศให้รับทราบสาระสำคัญของ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ เนื (08/07/2559) - อ่าน 176 ครั้ง
  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และ นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้บรรยาย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และเจ้าหน้าที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และ นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้บรรยาย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และเจ้าหน้าที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี (01/07/2559) - อ่าน 192 ครั้ง
  ภาพกิจกรรมการสัมมนาการสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมของ สนช. โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๒ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราช  ภาพกิจกรรมการสัมมนาการสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมของ สนช. โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๒ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราช (24/06/2559) - อ่าน 276 ครั้ง
  วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (ครู ค) ณ หอประชุมอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (ครู ค) ณ หอประชุมอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (17/06/2559) - อ่าน 215 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_31.pngกำหนดการประชุม
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (21/07/2559) - อ่าน 123 ครั้ง new.gif
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๕๔ วันศุกร์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (21/07/2559) - อ่าน 16 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (13/07/2559) - อ่าน 167 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (13/07/2559) - อ่าน 40 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  นัดประชุมชุม ครั้งที่ ๑๕๑ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (13/07/2559) - อ่าน 42 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_38.pngสรุปผลการประชุม
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๔๖ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (06/07/2559) - อ่าน 340 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๔๕ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ (06/07/2559) - อ่าน 164 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครัังที่ ๑๔๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (06/07/2559) - อ่าน 133 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๔๓ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (10/06/2559) - อ่าน 444 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๑๔๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (10/06/2559) - อ่าน 259 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  images/template2014/article_31_mo2.pngคำแถลงข่าว
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๐๐ (05/07/2559) - อ่าน 364 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๙ (27/05/2559) - อ่าน 522 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๘ (01/04/2559) - อ่าน 697 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๗ (28/03/2559) - อ่าน 501 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๙๖ (28/03/2559) - อ่าน 323 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  โฆษกกรรมการ
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อุดม รัฐอมฤต
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
   
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th