หน้าหลัก
Thai ENG
Untitled Document
  ค้นหา :
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

หน้าหลัก >> ตำแหน่งงาน
ห้องข่าว >> ข่าวตำแหน่งงาน >> ตำแหน่งงาน

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสำหรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการแปลชวเลข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชวเลข ๑ และกำหนดตารางการฝึกอบรม และกำหนดการทดสอบ (2 พ.ค. 2554)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 พ.ค. 2554)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ และระดับ ๔ (11 เม.ย. 2554)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (31 มี.ค. 2554)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (15 มี.ค. 2554)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (10 มี.ค. 2554)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ และระดับ ๔ (28 ก.พ. 2554)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (22 ก.พ. 2554)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เพิ่มเติม) (2 ก.พ. 2554)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (28 ม.ค. 2554)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22 ธ.ค. 2553)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ (25 พ.ย. 2553)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ (22 พ.ย. 2553)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (8 พ.ย. 2553)
รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ (5 ต.ค. 2553)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค) [๑ ตุลาคม ๒๕๕๓] (1 ต.ค. 2553)
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (นักบริหาร ๙) (30 ก.ย. 2553)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓] (18 ส.ค. 2553)
กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (นักบริหาร ๙) (22 มิ.ย. 2553)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ (26 พ.ค. 2553)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>
ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาWeb Mailติดต่อรัฐสภากระดานถาม-ตอบ
การพิจารณาของสภาข่าวรัฐสภาถึงประชาชน