กลับหน้าหลัก
Untitled Document
  ค้นหา :

เมนูหลัก

 ปฏิทินกิจกรรม
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  หน้าหลัก >> ตำแหน่งงาน
  ห้องข่าว >> ข่าวตำแหน่งงาน >> ตำแหน่งงาน

  การเรียกบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕) (26 ก.ย. 2555)
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (2 ก.ย. 2555)
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ (10 ส.ค. 2555)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน (24 ก.ค. 2555)
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (12 ก.ค. 2555)
  ดาวน์โหลด 1007 ครั้ง
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (9 ก.ค. 2555)
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (6 ก.ค. 2555)
  ดาวน์โหลด 1985 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (26 มิ.ย. 2555)
  ดาวน์โหลด 1099 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (14 มิ.ย. 2555)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน (13 มิ.ย. 2555)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (25/05/2555) (25 พ.ค. 2555)
  ดาวน์โหลด 1861 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (12/04/2555) (12 เม.ย. 2555)
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ (23 ม.ค. 2555)
  ดาวน์โหลด 1145 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (4 ม.ค. 2555)
  ดาวน์โหลด 1013 ครั้ง
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ (25 พ.ย. 2554)
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ และระดับ ๔ (10 มิ.ย. 2554)
  รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสำหรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการแปลชวเลข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชวเลข ๑ และกำหนดตารางการฝึกอบรม และกำหนดการทดสอบ (2 พ.ค. 2554)
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (2 พ.ค. 2554)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ และระดับ ๔ (11 เม.ย. 2554)
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (31 มี.ค. 2554)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ถัดไป>>
  ข้อมูลการประชุมร้องเรียน/ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความรู้เรื่องคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
  ผู้ตรวจราชการโฆษกสารยุวชนประชาธิปไตยการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาชมรมกีฬายิงปืนข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยมาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาWeb Mailของที่ระลึกของรัฐสภา
  ติดต่อรัฐสภา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการการเข้าชื่อเสนอกฎหมายบริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม (CSR)
  ระบบ Intranetเค้าโครงผลงานเข้ารับการประเมินประเภทวิชาการ ขอเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ