หน้าหลัก >> ภาพข่าวรัฐสภา
ห้องข่าว >> ภาพข่าว >> ภาพข่าวรัฐสภา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ปลูกต้นยมชวนเพื่อเป็นที่ระลึกกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (12/11/2562)
อ่าน 3 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย (12/11/2562)
อ่าน 2 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (12/11/2562)
อ่าน 2 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ธรรมาภิบาล ภาคปฏิบัติ” (11/11/2562)
อ่าน 17 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องประชุม (11/11/2562)
อ่าน 29 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีสักการะพระพิฆเนศ และเปิดงาน “วังหน้ากระโปรงบาน ขาสั้น ภาค ๒” (11/11/2562)
อ่าน 30 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ (10/11/2562)
อ่าน 143 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ "สภาผู้แทนราษฎร” (ต่อ) (10/11/2562)
อ่าน 95 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “๓๖ ปี วิจิตรศิลป์ มช.” (8/11/2562)
อ่าน 43 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (8/11/2562)
อ่าน 40 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน (7/11/2562)
อ่าน 42 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความหวังสภาผู้แทนฯ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” เนื่องในโอกาสงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี (6/11/2562)
อ่าน 50 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสภาดะฮวะหอิสลามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (5/11/2562)
อ่าน 120 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ (5/11/2562)
อ่าน 197 ครั้ง
ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และ การประชุมสุดยอดอื่นที่เกี่ยวข้อง (3/11/2562)
อ่าน 72 ครั้ง
ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า รับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างอำนาจรัฐ" ในการจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ (2/11/2562)
อ่าน 65 ครั้ง
ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมงานเลี้ยงอาคารค่ำเนื่องในโอกาสการจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (1/11/2562)
อ่าน 60 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ (1/11/2562)
อ่าน 95 ครั้ง
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในงานแสดงมุทิตาจิตโอกาสครบ ๗ รอบ (1/11/2562)
อ่าน 107 ครั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (30/10/2562)
อ่าน 87 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
ถ่ายทอดสดประชุมสภา
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งช
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
รัฐธรรมนูญ
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
บริการกฎหมาย
หอสมุดรัฐสภา
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รัฐสภาระหว่างประเทศ
การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
รางวัลพานแว่นฟ้า
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ยุวชนประชาธิปไตย
เยี่ยมชมรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Souvenir
สำนักงบประมาณของรัฐสภา


 วีดิทัศน์


  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐    download_icon

  • การประกาศเจตจำนงในการเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมฯ    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวงภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...


สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓  e-Mail : webmaster@parliament.go.th
  [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats