หน้าหลัก >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ
รัฐสภาระหว่างประเทศ >> สรุปรายงานด้านต่างประเทศ

รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (ฉบับเต็ม) ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร new.gif
อ่าน 17 ครั้ง
รายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่๖-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เมืองอิสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2562 ณ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
อ่าน 232 ครั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เมืองนาร์ยาน-มาร์ (Naryan-Mar) สหพันธรัฐรัสเซีย
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
อ่าน 391 ครั้ง
รายงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
อ่าน 353 ครั้ง
รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
อ่าน 423 ครั้ง
สรุปผลการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมัายที่ 63 และการประชุมข้างเคียง(side-events) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
อ่าน 288 ครั้ง
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา ประจำปี 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
อ่าน 203 ครั้ง
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2562 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
อ่าน 134 ครั้ง
สรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
อ่าน 124 ครั้ง
การหารือระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
อ่าน 133 ครั้ง
รายงานการประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 - 30 กันยายน 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชาอาณาจักรเบลเยียม
อ่าน 249 ครั้ง
รายงานการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP24) (ฉบับสมบูรณ์)
อ่าน 231 ครั้ง
รายงานการเข้าร่วมสัมมนาว่าด้วยโครงสร้างและหน้าที่ของสหภาพรัฐสภา ประจำปี 2561 (2018 Information Seminar on the Structure and Functioning of the Inter-Parliamentary Union) ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหภาพรัฐสภา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
อ่าน 190 ครั้ง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
อ่าน 117 ครั้ง
รายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 139 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
อ่าน 113 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันที่เริ่มเผยแพร่ 5 กันยายน 2559