« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ...
หน้าหลัก >> ระเบียบวาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลการประชุม >> ชุดที่ 24 >> การประชุมสภาผูัแทนราษฎร >> ระเบียบวาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎร

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (28 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (22 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (22 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (15 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา า ณ ตึกรัฐสภา (15 พ.ย. 2556)
ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (14 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา า ณ ตึกรัฐสภา (8 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (8 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (1 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา า ณ ตึกรัฐสภา (1 พ.ย. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองฯ (29 ต.ค. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (24 ต.ค. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (24 ต.ค. 2556)
งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (18 ต.ค. 2556)
ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (17 ต.ค. 2556)
งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (16 ต.ค. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (11 ต.ค. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (11 ต.ค. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (4 ต.ค. 2556)
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (4 ต.ค. 2556)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>