« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ...
 
 
 
ภาพบรรยากาศ อาคารรัฐสภา และห้องประชุมรัฐสภา
 
 

images/design/mp_meeting/1138515639.gifระเบียบวาระการประชุม การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
images/icon_act.jpg  งดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (27/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (26/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (11/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (10/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (01/11/2556)
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifระเบียบวาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎร
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (28/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (22/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (22/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (15/11/2556)
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา า ณ ตึกรัฐสภา (15/11/2556)
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifสรุปการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมรร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓ สมัยสามัญทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่๒๖ สมัยสามัญทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๓ สมัยสามัญทั่วไป วันพุพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๒ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป)เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๙ สมัยสามัญทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifสรุปการประชุมวุฒิสภา
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป)เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ สมัยสามัญทั่วไป เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ สมัยสามัญทั่วไป วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประชุม
images/icon_act.jpg  (สำเนา) พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ (18/11/2556)
images/icon_act.jpg  รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ แยกตามพรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖) (09/09/2556)
images/icon_act.jpg  รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ แบบบัญชีรายชื่อ เรียงตามหมายเลขสมาชิก (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖) (09/09/2556)
images/icon_act.jpg  รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ เรียงตามหมายเลขสมาชิก (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖) (09/09/2556)
images/icon_act.jpg  (สำเนา) พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ (30/07/2556) - ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
อ่านทั้งหมด>>...
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ห้องข่าว ติดต่อรัฐสภา