จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ...
 
 
 
ภาพบรรยากาศ อาคารรัฐสภา และห้องประชุมรัฐสภา
 
 

images/design/mp_meeting/1138515639.gifระเบียบวาระการประชุม การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
images/icon_act.jpg  งดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (27/11/2556) - อ่าน 741 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (26/11/2556) - อ่าน 1,044 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (11/11/2556) - อ่าน 1,284 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (10/11/2556) - อ่าน 965 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (01/11/2556) - อ่าน 1,492 ครั้ง
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifระเบียบวาระการประชุม สภาผู้แทนราษฎร
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (28/11/2556) - อ่าน 816 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (22/11/2556) - อ่าน 715 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (22/11/2556) - อ่าน 716 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา (15/11/2556) - อ่าน 1,304 ครั้ง
images/icon_act.jpg  ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา า ณ ตึกรัฐสภา (15/11/2556) - อ่าน 1,428 ครั้ง
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifสรุปการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมรร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - อ่าน 739 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 406 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓ สมัยสามัญทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 305 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 362 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ - อ่าน 686 ครั้ง
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร RSS
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่๒๖ สมัยสามัญทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - อ่าน 371 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๓ สมัยสามัญทั่วไป วันพุพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - อ่าน 305 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๒ สมัยสามัญทั่วไป วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - อ่าน 257 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป)เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 539 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๙ สมัยสามัญทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 321 ครั้ง
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifสรุปการประชุมวุฒิสภา
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - อ่าน 217 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป)เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 293 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ สมัยสามัญทั่วไป เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 267 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 319 ครั้ง
images/icon_act.jpg  สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ สมัยสามัญทั่วไป วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - อ่าน 326 ครั้ง
อ่านทั้งหมด>>...
images/design/mp_meeting/1138515639.gifข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประชุม
images/icon_act.jpg  (สำเนา) พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ (18/11/2556) - อ่าน 805 ครั้ง
images/icon_act.jpg  รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ แยกตามพรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖) (09/09/2556) - อ่าน 1,980 ครั้ง
images/icon_act.jpg  รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ แบบบัญชีรายชื่อ เรียงตามหมายเลขสมาชิก (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖) (09/09/2556) - อ่าน 1,552 ครั้ง
images/icon_act.jpg  รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ เรียงตามหมายเลขสมาชิก (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖) (09/09/2556) - อ่าน 1,386 ครั้ง
images/icon_act.jpg  (สำเนา) พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ (30/07/2556) - อ่าน 1,191 ครั้ง
อ่านทั้งหมด>>...
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรสโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภา
บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนWeb Mailระบบข้อมูลด้านต่างประเทศติดต่อรัฐสภา