กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
 
คณะกรรมาธิการ
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า   
 • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ   
 • โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ   
 • กรอบการดำเนินงานสปช.   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  images/pan.pngคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร
  images/icon_act.jpg
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (31/05/2556)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการคมนาคม (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการตำรวจ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการทหาร (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการปกครอง (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการพลังงาน (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการแรงงาน (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการศึกษา (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม (03/10/2554)
  images/icon_act.jpg  คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (03/10/2554)
  ห้องข่าว