ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
images/commitBillBudget/Agenda.png
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (08/11/2562) - อ่าน 778 ครั้ง 1new.gif
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ (07/11/2562) - อ่าน 621 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (06/11/2562) - อ่าน 611 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (01/11/2562)
images/icon_nmBull.png  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ (31/10/2562) - อ่าน 499 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...
images/commitBillBudget/arti_top_02.png
images/icon_nmBull.png  การตัดสิทธิทางการเมือง กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ : นางสาวอนุสรา เกื้อขำ นิติกรชำนาญการ (12/10/2561) - อ่าน 392 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรชำนาญการ (08/10/2561) - อ่าน 363 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  กระบวนการพิจารณางบประมาณของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เปรียบเทียบกระบวนการพิจารณางบประมาณของประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : นายกันต์พจน์ ฐิติวณิชกุล นิติกรปฏิการ (13/09/2561) - อ่าน 175 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  การบริหารงานและการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและพื้นที่ระดับภาค : พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี (31/08/2561) - อ่าน 375 ครั้ง
images/icon_nmBull.png  การวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดิน:นายสรเดช ธรรมสาร นิติกรปฏิบัติการ (05/07/2561) - อ่าน 184 ครั้ง
แสดงทั้งหมด...

สงวนลิขสิทธิ์โดยกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๙๓, ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๗๓, ๐๒ ๒๔๒ ๕๙๙๒
http://www.parliament.go.th/draftlawbudget