ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo
เมนูหลัก
ประธานรัฐสภา
รองประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  

รองประธาน คนที่ 1

รองประธาน คนที่ 2

ผู้นำฝ่ายค้าน
ประธานวุฒิสภา

รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1

รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

ทำเนียบสมาชิกรัฐสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกวุฒิสภา

หน้าหลัก >> รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(18 ก.ย. 2557)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖

(2 เม.ย. 2557)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

(4 มิ.ย. 2556)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(4 มิ.ย. 2556)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๕

(14 ก.พ. 2556)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔

(14 ก.พ. 2555)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(9 มี.ค. 2554)

รายงานสรุปสถิติระดับความสำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

(4 ก.พ. 2554)

สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกิน ๑๕ วัน แต่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๑ ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกิน ๑๕ วัน แต่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๑ ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

(4 ก.พ. 2554)

รายงานสรุปสถิติระดับความสำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

(4 ก.พ. 2554)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

(4 ก.พ. 2554)

หน้า : [1]
parlaiment
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!