ข้ามไปสู่ เนื้อหา
หน้าหลัก >> รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(25 มี.ค. 2559)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(16 ต.ค. 2558)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

(29 เม.ย. 2558)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(9 ต.ค. 2557)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(18 ก.ย. 2557)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖

(2 เม.ย. 2557)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

(4 มิ.ย. 2556)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(4 มิ.ย. 2556)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๕

(14 ก.พ. 2556)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔

(14 ก.พ. 2555)

รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(9 มี.ค. 2554)

รายงานสรุปสถิติระดับความสำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

(4 ก.พ. 2554)

สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๑ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกิน ๑๕ วัน แต่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๑ ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกิน ๑๕ วัน แต่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๑๑ ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕

(4 ก.พ. 2554)

ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อข้อมูลที่ขอ ปี ๒๕๕๐ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

(4 ก.พ. 2554)

รายงานสรุปสถิติระดับความสำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

(4 ก.พ. 2554)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!