ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images หน้าหลัก
no insert title on tag images THAI no insert title on tag images ENG no insert title on tag images
  การประชุมรัฐสภา  
  ค้นหา : no insert title on tag images
   เมนูหลัก
หน้าแรก
บทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
ระบบงานสภาผู้แทนราษฎร
โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดปัจจุบัน
ร่างพรบ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร
สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ/ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร
ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
ทำเนียบผู้นำฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลบริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ 24
ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 24

ชุดที่ 23

ชุดที่ 22

ชุดที่ 21

แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม มิถุนายน  2559

ดูปฏิทินทั้งหมด

วีดิทัศน์รัฐสภา


กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

ดูทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หน้านี้
no insert title on tag images
หน้าหลัก >> ประกาศ/ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ/ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร


not insert alt on tag images

ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

not insert alt on tag images

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

not insert alt on tag images

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

not insert alt on tag images

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

not insert alt on tag images

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗

not insert alt on tag images

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

not insert alt on tag images

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฎิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร

not insert alt on tag images

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยกำหนดเวลาการยื่นกระทู้ถามสด พ.ศ.๒๕๕๓

not insert alt on tag images

ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓

not insert alt on tag images

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๑

not insert alt on tag images

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

not insert alt on tag images

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

not insert alt on tag images

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตั้งคณะทำงาน ทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

not insert alt on tag images

ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔

not insert alt on tag images

คำขอรับเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล

not insert alt on tag images

คำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ถึงแก่กรรม

not insert alt on tag images

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฯ


หน้า : [1]
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ห้องข่าว ติดต่อรัฐสภา

 

สงวนลิขสิทธ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู้ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000 email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!