ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
Thai
Eng
กลับหน้าหลัก
no insert title on tag images
  ค้นหา : no insert title on tag images
เมนูหลักรัฐธรรมนูญ
หน้าแรก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
รวมรัฐธรรมนูญไทย
สาระน่ารู้ / บทความ
รัฐธรรมนูญทั่วโลก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เอกสารอื่นๆ
เมนูหลักพระราชบัญญัติ
ความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมาย
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรายปี
รวมกฎหมายรายปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผ่านความเห็นชอบแล้ว

การพิจารณาญัตติ

อยู่ระหว่างการพิจารณา

พิจารณาแล้วเสร็จ

กระทู้ถาม

กระทู้ถามสด

กระทู้ถามทั่วไป

แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม มิถุนายน  2559

ดูปฏิทินทั้งหมด

วีดิทัศน์รัฐสภา


กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

ดูทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
no insert title on tag images
หน้าหลัก >> รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน


not insert alt on tag images

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

not insert alt on tag images

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554

not insert alt on tag images

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550


หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู้ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000 email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!