ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
Thai
Eng
กลับหน้าหลัก
no insert title on tag images
  ค้นหา : no insert title on tag images
เมนูหลักรัฐธรรมนูญ
หน้าแรก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
รวมรัฐธรรมนูญไทย
สาระน่ารู้ / บทความ
รัฐธรรมนูญทั่วโลก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เอกสารอื่นๆ
เมนูหลักพระราชบัญญัติ
ความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมาย
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรายปี
รวมกฎหมายรายปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผ่านความเห็นชอบแล้ว

การพิจารณาญัตติ

อยู่ระหว่างการพิจารณา

พิจารณาแล้วเสร็จ

กระทู้ถาม

กระทู้ถามสด

กระทู้ถามทั่วไป

แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม กรกฎาคม  2559

ดูปฏิทินทั้งหมด

วีดิทัศน์รัฐสภา


กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

ดูทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
no insert title on tag images
ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์หนังสือและสื่อเผยแพร่...

เอกสารข่าวรัฐสภา เป็นวารสารเผยแพร่ข่าวและสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา และนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกฯ  ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยส่วนราชการสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เอกสารข่าวรัฐสภา ปี 2559
อ่านทั้งหมด


รัฐสภาสาร  เป็นวารสารวิชาการที่นำเสนอบทความจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบันโดยจำหน่ายเล่มละ ๕๐ บาท หรือสมัครสมาชิก ๕๐๐ บาทต่อปี (๑๒ เล่ม)

รัฐสภาสาร ปี 2559
อ่านทั้งหมด


จุลสารรายสามเดือน เป็นจุลสารที่มีเนื้อหาเพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อาทิ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  การถอดถอนจากตำแหน่ง เป็นต้น

จุลสาร
อ่านทั้งหมด

สงวนลิขสิทธ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู้ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000 email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th