ข้ามไปสู่ เนื้อหา
 
no insert title on tag images หน้าหลัก
no insert title on tag images Thai ENG no insert title on tag images
no insert title on tag images
  ค้นหา : no insert title on tag images
เมนูหลักห้องข่าว
หน้าแรก
ข้อมูลการประชุม
ภาพ - ข่าว

รัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข่าวรัฐสภา
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข่าวศึกษาดูงาน
ข่าววิทยุรัฐสภา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข่าวตำแหน่งงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข่าวสารบ้านเมือง
ประกาศ

รัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ระเบียบ

รัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ปฏิทินกิจกรรม กันยายน  2557

ไม่พบข้อมูล
ดูปฏิทินทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
000001

รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภา

โฆษกสาร

คลิกเพื่อเข้าชมข่าววิทยุรัฐสภา

วุฒิสภา >> สมาชิกวุฒิสภา >> สมาชิกวุฒิสภา ชุดปัจจุบัน


 นายสงคราม  ชื่นภิบาล

 นายสงคราม   ชื่นภิบาล
 ภาครัฐ

ชื่อ-สกุล

       นายสงคราม   ชื่นภิบาล 
       ภาครัฐ

วันเดือนปีเกิด

       23 สิงหาคม 2484

คุณวุฒิ

 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการทูต (ม.ธรรมศาสตร์)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการปกครอง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 311
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 28 (กองบัญชาการกองทัพบก)
 • หลักสูตรโรงเรียนสงครามจิตวิทยา รุ่นที่ 20 (กองบัญชาการทหารสูงสุด)

สถานที่ติดต่อ

      20/15  หมู่ที่ 9  หมู่บ้านร่มรื่น  ซ.บรมราชชนนี 42 
      ถ.บรมราชชนนี  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
      10170

อาชีพ

      ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์

 • จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้านต่างๆ
 • จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ การก่อการร้ายสากล
 • อาชญากรรมข้ามชาติ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      ม.ป.ช., ม.ว.ม.
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
ข้อมูลการประชุม ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา สโมสรรัฐสภา
ของที่ระลึกจากรัฐสภา Web Mail ลงทะเบียนสมาชิก กระดานถาม-ตอบ การพิจารณาของสภา
ติดต่อรัฐสภา

สงวนลิขสิทธ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู้ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000 email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!