ข้ามไปสู่ เนื้อหา
 
no insert title on tag images หน้าหลัก
no insert title on tag images Thai ENG no insert title on tag images
no insert title on tag images
ค้นหา : no insert title on tag images
เมนูหลักห้องข่าว
หน้าแรก
ข้อมูลการประชุม
ภาพข่าว

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประชาสัมพันธ์บริการประชาชน

ข่าววิทยุรัฐสภา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข่าวตำแหน่งงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข่าวสารบ้านเมือง

ปฏิทินกิจกรรม กรกฎาคม  2559

ดูปฏิทินทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
no insert title on tag images

คลิกอ่านข่าววิทยุรัฐสภา

วุฒิสภา >> สมาชิกวุฒิสภา >> สมาชิกวุฒิสภา ชุดปัจจุบัน


 นายสงคราม  ชื่นภิบาล

 นายสงคราม   ชื่นภิบาล
 ภาครัฐ

ชื่อ-สกุล

       นายสงคราม   ชื่นภิบาล 
       ภาครัฐ

วันเดือนปีเกิด

       23 สิงหาคม 2484

คุณวุฒิ

 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการทูต (ม.ธรรมศาสตร์)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการปกครอง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 311
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 28 (กองบัญชาการกองทัพบก)
 • หลักสูตรโรงเรียนสงครามจิตวิทยา รุ่นที่ 20 (กองบัญชาการทหารสูงสุด)

สถานที่ติดต่อ

      20/15  หมู่ที่ 9  หมู่บ้านร่มรื่น  ซ.บรมราชชนนี 42 
      ถ.บรมราชชนนี  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
      10170

อาชีพ

      ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์

 • จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้านต่างๆ
 • จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ การก่อการร้ายสากล
 • อาชญากรรมข้ามชาติ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      ม.ป.ช., ม.ว.ม.
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ หนังสือและสื่อเผยแพร่ ติดต่อรัฐสภา

สงวนลิขสิทธ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู้ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000 email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!