ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images no insert title on tag images
  หน้าหลัก
Thai Eng
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
 
no insert title on tag images คณะกรรมาธิการ no insert title on tag images
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ปฏิทินกิจกรรม กรกฎาคม  2559

ดูปฏิทินทั้งหมด

วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ


ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
no insert title on tag images

รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ

นายนิยม เวชกามานายนิยม เวชกามา

จังหวัดสกลนคร เขตที่ 1 
พรรคพลังประชาชน 

ชื่อ-สกุล

นายนิยม เวชกามา

วันเดือนปีเกิด

28 พฤษภาคม 2494

การศึกษา

ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูสกลนคร 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร 
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 152/1 หมู่ที่ 13 หมู่บ้าน - ซอย มหานิยม ถนน สกล-กาฬสินธุ์
ตำบล/แขวง ธาตุเชิงชุม อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 0 4271 3593
โทรสาร : 0 4271 3593
อีเมล์ : niyom29@thaimail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้


รับราชการ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
เหรียญจักรพรรดิมาลา 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
ห้องข่าว
no insert title on tag images no insert title on tag images
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!