ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images หน้าหลัก
no insert title on tag images THAI no insert title on tag images ENG no insert title on tag images
  การประชุมรัฐสภา  
  ค้นหา : no insert title on tag images
   เมนูหลัก
หน้าแรก
บทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
ระบบงานสภาผู้แทนราษฎร
โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดปัจจุบัน
ร่างพรบ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร
สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ/ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร
ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
ทำเนียบผู้นำฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลบริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ 24
ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 24

ชุดที่ 23

ชุดที่ 22

ชุดที่ 21

แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม มิถุนายน  2559

ดูปฏิทินทั้งหมด

วีดิทัศน์รัฐสภา


กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

ดูทั้งหมด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หน้านี้
no insert title on tag images
[ ประวัติรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 คนปัจจุบัน ]

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
 

ชื่อ-สกุล 

      นายเจริญ จรรย์โกมล

วันเดือนปีเกิด

       1 เมษายน 2503 

 การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ติดต่อ

  • บ้านเลขที่ 100/1118  หมู่บ้าน ลานทอง  ซอย ลานทอง 29  ถนน ติวานนท์  ตำบล บางพูด  เขต ปากเกร็ด   จังหวัด นนทบุรี  11120
  • โทรศัพท์ : 0 4486 1585-6
  • โทรสาร : 0 4486 1586

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ 

       ทนายความ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
  • ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
  • ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
  • มหาวชิรมงกุฎ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ห้องข่าว ติดต่อรัฐสภา

 

สงวนลิขสิทธ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู้ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022441000 email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th